ETERNAL MEMORY

Allt det som är vackert, allt det som är unikt inom oss
allt är sprunget ur vårt DNA.
Vår genetiska information lagras i form av DNA, en lång biokemisk molekyl. Varje cell i vår kropp innehåller DNA, vilka uppbär en komplett kopia av vårt unika och personliga DNA. Under bildningen av nytt liv (befruktningen), blandas den genetiska koden för mor och far, vilket ger upphov till en ny identitet. DNA-koden för den nya identiteten (barnet) är hälften ärvt från mamman och hälften från fadern. Utanför kroppen sönderfaller DNA-molekylerna i kontakt med bl.a. vatten och syre. Omgivningsfaktorerna är således de viktigaste för att bevara dess struktur över tid. De mest vanliga och allmänt kända metoderna är nedkylning och nedfrysning. Forskare världen över har under lång tid sökt efter en säker metod för att kunna bevara DNA i rumstemperatur. Den mest säkra metoden, och som är vetenskapligt bevisad, är uppfunnen av vårat Kanadensiska forskarteam.

Med DNA i ringen förenar ni själva livets byggstenar i en unik kärleksförklaring för er och alla era kommande generationer.
 
VÄLKOMMEN TILL EN HELT UNIK KÄRLEKSFÖRKLARING

HAR DU EN FRÅGA?